Burse Școlare
În atenția elevilor și a părinților! 

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/ 2023. 


METODOLOGIE-CADRU

Burse școlare

Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/ tutorelui:

  1. Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
  2. Bursele de merit pentru rezultatele obținute la olimpiade/ concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d) – g); art. 8, alin. (2)
  3. Bursele sociale (Cap. IV)
  4. Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)


Notă: Modelele de cereri sunt disponibile în format tipărit la secretariatul unității de învățământ. Se folosesc MAJUSCULE la nume și prenume.


Calendar:

  1. Depunerea cererilor și a documentelor doveditoare: până la data de 07.10. 2023, la secretariatul unității de învățământ, în intervalul orar 09:00 – 14:00 (în situația în care nu vă puteți încadra în acest interval, vă rugăm să contactați serviciul Secretariat; documentele necesare sunt precizate în metodologia publicată)
  2. Analiza documentelor și, după caz, solicitarea de clarificări/ documente suplimentare: până la data de 16.10.2023.
  3. Aprobarea burselor de către Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale” Regina Maria” din Sibiu și comunicarea către beneficiari și ISJ Sibiu: până la data de 20.10.2023.
  4. Prima plată a burselor 2023-2024 : 15.11.2023 (condiționată de deschiderea la timp a creditelor bugetare necesare).


Recomandăm elevilor beneficiari de bursă să își deschidă conturi bancare la băncile cu care Școala Gimnazială”Regina Maria” din Sibiu are contracte de colaborare pentru plata burselor. Pentru informații suplimentare/ clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți/ învățătorilor și secretariatului Școlii Gimnaziale” Regina Maria” din Sibiu.

Sari la conținut