Înscrieri Clasa Pregătitoare

An școlar 2023-2024

PROGRAM DE COMPLETARE A CERERILOR TIP
DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Etapa I 03 Mai – 18 Mai 2023 LUNI – JOI
VINERI
8:00 – 18:00
8:00 – 17:00
Etapa II 06 Iunie– 12 Iunie 2023 LUNI – JOI
VINERI
8:00 – 18:00
8:00 – 17:00
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 1. Cerere tip (Cererile tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat inscriere.edu.ro, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii)
 2. Carte de identitate (original şi copie xerox) a părintelui care face înscrierea
 3. Certificat de naştere al copilului (original şi copie xerox)
 4. Unde este cazul:
  • Certificate medical de încadrare a copilului cu grad de handicap (original şi copie xerox)
  • Act doveditor plasament/ certificat deces (original şi copie xerox)
  • Certificat de deces al părintelui/părinţilor în cauză (original şi copie xerox)
  • Adeverinţă de la fratele/sora din unitatea noastră şcolară
  • Hotărâre judecătorească definitivă din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească si unde este stabilită locuința minorului (original şi copie xerox)
  • Declarația pe proprie răspundere la înscrierea pe mail


PENTRU CEI DIN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI

 1. Act doveditor de încredințare a minorului și dovada domiciliului
 2. Document notarial


TEL VERDE 0800816269

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:
LUNI – JOI 8:00 – 16:30
VINERI 8:00 – 14:00


Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024: Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri.
Regăsiți AICI calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.704/2023)
Metodologia-cadru de înscriere (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3.544/2022)

Sari la conținut