Consiliul Profesoral

Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul educaţional.

Este alcătuit din toţi profesorii care predau la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu şi se întruneşte conform unei planificări aprobate la începutul anului şcolar.
Preşedintele Consiliului profesoral este de drept directorul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din Sibiu.

Secretarul Consiliului profesoral este numit de director. În anul şcolar curent, funcţia de secretar al Consiliului profesoral este îndeplinită de doamna prof. înv. primar Claudia Lică.


Componența Consiliului profesoral


În anul şcolar curent, Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din Sibiu are următoarea componenţă

(ordine alfabetică pe discipline, conform planurilor-cadru de învăţământ):

 • DIRECTOR, prof. SAVU ALEXANDRA-MANUELA
 • DIRECTOR ADJUNCT, prof. BUCȘĂ ANDRA

Aria curriculară / Disciplina

 1. Limbă și comunicare

  • Limba și literatura română / Elemente de limba latină și de cultură romanică
   • prof. BERSAN ANA MARIA
   • prof. CĂZILĂ DELIA LOREDANA
   • prof. RUSU IONELA RAMONA
   • prof. SILEA CAMELIA FLORICA
   • prof. ZOTICĂ LAURA GABRIELA

  • Limba modernă 1/ Limba modernă 2
   • prof. MATEI RODICA
   • prof. MILA TEODORA
   • prof. PRESECAN DANIELA CARMEN
   • prof. SLAVU ANDREEA SILVIANA
   • prof. STANCU GEORGICA MĂDĂLINA
   • prof. TAȘCU MANUELA

 2. Matematică și științe ale naturii

  • Matematică
   • prof. CHIRILĂ DIANA NICOLETA
   • prof. FALOBA COSMINA LAURA
   • prof. SĂUCHEA CRISTIAN
   • prof. SZEKELY GABRIELA MONICA

  • Fizică
   • prof. MARCHIȘ CARMEN
   • prof. ROCA AURELIA MARIA

  • Chimie
   • prof. NEMER MARIANA LAURA

  • Biologie
   • prof. BĂDANAC GIANINA GABRIELA
   • prof. BRADOSU DIANA ELENA
   • prof. CANCIU MARIANA

 3. Om și societate

  • Istorie/ Educație socială
   • prof. LOZNIANU LUCIA MARIA MAGDALENA
   • prof. OPRIȘ OVIDIU TUDOR
   • prof. SAVU ALEXANDRA MANUELA

  • Geografie
   • prof. BRATU SAMUEL

  • Religie
   • prof. CLAPA IOANA
   • prof. JURCA MARIA
   • prof. MARINICĂ SORIN MIHAI

 4. Arte

  • Educație plastică
   • prof. ZAUNER CAMELIA

  • Educație muzicală
   • prof. OPRIȘIU IOAN CRISTIAN

 5. Educație fizică, sport și sănătate

  • Educație fizică și sport
   • prof. BARAC MIHAELA ALEXANDRA
   • prof. DINA ANDREI CRISTIAN
   • prof. MIHĂILĂ DAN
   • prof. NOVACOVSCHI JAN KAZIMIER

 6. Tehnologii

  • Educație tehnologică și aplicații practice
   • prof. BARNA MANUELA

  • Informatică și TIC
   • prof. AVRAM CARINA ANDREEA
   • prof. CHIRILĂ DIANA NICOLETA

 7. Consiliere și orientare

  • prof. itinerant și de sprijin SURDU LILIANA
  • consilier școlar, prof. IVAN CRISTINA

 8. Profesori pentru învățământul primar:

  • prof. înv. primar BĂILA DORINA OANA
  • prof. înv. primar BĂLAN MARIA CLAUDIA
  • prof. înv. primar BOTEI ALINA
  • prof. înv. primar CHIDU ANDREEA IOANA
  • prof. înv. primar COCIUBA MARIA
  • prof. înv. primar CREȚU MARIOARA DOINA
  • prof. înv. primar DÂRNESCU EMANUELA DOINA
  • prof. înv. primar GROVU ANDREEA
  • prof. înv. primar HÎRJU ALEXANDRA MARIA
  • prof. înv. primar KARA DOBREF VIRGINIA
  • prof. înv. primar LICĂ CLAUDIA
  • prof. înv. primar MOCANU LACRIMA IOANA
  • prof. înv. primar MOHANU CORINA IOANA
  • prof. înv. primar PASTRAMĂ DELIA
  • prof. înv. primar POTCOVEL STELA
  • prof. înv. primar PRODAN LILIANA
  • prof. înv. primar RADU TEODORA FEVRONIA
  • prof. înv. primar SORICA GABRIELA
  • prof. înv. primar SPÎNEIU DANIELA
  • prof. înv. primar STÂNGU FLORINELA ANGELA
  • prof. înv. primar SURDU LILIANA
  • prof. înv. primar ȘANDRU MIRELA ALEXANDRA
  • prof. înv. primar TORDAI INKE LORETINA
  • prof. înv. primar VONICA SIMONA

Planificarea Consiliului profesoral

Consiliul profesoral se întruneşte în următoarele tipuri de şedinţe:

 • şedinţe pentru analiza şi aprobarea situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor;
 • şedinţe de analiză şi evaluare a activităţii unităţii de învăţământ;
 • şedinţe tematice pentru dezbaterea unor probleme de interes pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ;
 • şedinţe de analiză şi evaluare a activităţii personalului care solicită acordarea unor recompense, conform legii;
 • şedinţe speciale/excepţionale pentru discutarea unor probleme specifice (informări, situaţii deosebite de disciplină etc.)


Planificarea şi ordinea de zi a şedinţelor consiliului profesoral se aprobă anual la propunerea directorului. Faţă de planificarea aprobată, pot să apară modificări pe parcursul anului şcolar, în funcţie de problemele existente la nivelul unităţii.

Sari la conținut