Revista Reggiana

Revistele școlare românești, scrise și redactate de elevii din cursul gimnazial și liceal, au luat naștere în Transilvania, ca mijloc de conservare și cultivare a limbii naționale și de alimentare a sentimentului patriotic.

Necesitatea aprofundării cunoștințelor dobândite la toate disciplinele, abordarea temelor din perspectivă transdisciplinară și familiarizarea elevilor cu exercițiul editorial devin, în timp,  un scop principal al editării revistelor școlare contemporane.

Ne gândim că este o modalitate sigură și la îndemâna  școlii de a cultiva respectul pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă și expresivă în limba română. Alte obiective ale redactării și participării la concursul revistelor școlare -  educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realității, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist, sporirea nivelului de însușire a tehnicilor clasice și moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicații școlare.

În anul școlar 2022-2023, revista „Reggiana” a obținut premiul al III-lea la Concursul Revistelor școlare

Sari la conținut